หมวดหมู่สินค้า

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนทีสนใจการใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบทางวิศวกรรม สอนแบบ step by step สอนคำสั่งและเทคนิคต่างๆมากมายจากประสบการณ์ในการทำจริงมากกว่า 10 ปี ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และออกแบบสิ่งต่างๆได้

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนทีสนใจการออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ  ซึ่งไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี คอร์สสอนในกลุ่มนี้จะช่วยท่านได้ ช่วยลดการลองผิดลองถูก ลดค่าใช้จ่าย และเวลา นอกจากนั้นเรามีโมเดลการออกแบบที่สามารถนำไปต่อยอดและสร้างได้จริง!!

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนทีสนใจการเขียนโปแกรมควบคุมเครื่องจักร และโปรแกรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเน้นการนำมาใช้งานจริง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญเป็นงานมากต่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรมยุค 4.0

เหมาะสำหรับ: น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้านการออกแบบและประดิษฐ์นวตกรรม เรามีโปรเจคออกแบบที่เน้นราคาไม่แพง เรียนรู้ได้ง่าย เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และการได้ลงมือทำงานจริง