โปรแกรม (Program)

เทคนิคการเขียนโปรแกรม เป็น blog ที่จะทำการรวบรวมความรู้ทางด้าน Programming ที่ใช้ในเครื่องจักรและระบบอัตโมัติ รวมทั้ง technology ai ที่นำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ตัวอย่าง machine Control system

บทความดีๆ