ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 25  ครอบคลุม 4 ประเภทกิจการได้แก่

1.กิจการก่อสร้าง

2.กิจการที่พักแรม บริการด้านอาหาร

3.กิจการด้านศิลปะความบันเทิงนันทนาการ

4.กิจการอื่นๆ โดยกิจการเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจการก่อสร้าง

civil
[picture by google]

ได้แบ่งประเภท กิจการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ยกตัวอย่าง กิจการก่อสร้างที่จะได้รับการเยียวยา เช่น การก่อสร้างฐานรากการตอกเสาเข็มการติดตั้งชิ้นส่วนเหล็ก การก่ออิฐ การทำงานบนที่สูงช่างอิฐช่างปูนช่างไม้ การเช่าปั้นจั่นพร้อมคนขับ รวมถึงรถเครน เช่น บริษัทกรับเหมาก่อสร้างตึก ว่าจ้างรถเครนบริษัท มาทำงานลูกจ้างของ บริษัทก็มีสิทธิได้รับการเยียวยาตามมาตรการนี้ด้วย

กิจการพักแรม

hotel
[picture by google]

ยกตัวอย่างคือ โรงแรมรีสอร์ตห้องชุด เกสเฮาส์ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้น

กิจการด้านอาหาร

ตัวอย่างเช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอย ในตลาดร้านอาหารเคลื่อนที่ บริการอาหารจัดเลี้ยง บริการอาหาร

สำหรับกิจการขนส่งการดำเนินงานของโรงอาหาร รวมถึง ผับบาร์ ร้านขายเครื่องดื่ม นมน้ำผลไม้

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนเข้าระบบเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ใน 7 กรณีได้แก่เจ็บป่วยว่างงาน คลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพชราภาพและเสียชีวิต อีกทั้งยังได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม จากรัฐบาลกรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐ

การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาดังกล่าวผู้ประกอบการ ที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกอบการมีหน้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิให้ลูกจ้าง โดยลงทะเบียนผ่านออนไลน์ในระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมแต่ไม่เกิน 7,500บาท ต่อเดือน

นอกจากนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย เพิ่มอีกรายละ 2,000 บาทส่วนผู้ประกอบการรับเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคนสูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง ในส่วนผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 30 ก.ค.64

โดยสามารถขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้าง จะได้รับเงินเยียวยา โดยลูกจ้างสัญชาติไทยรับเงินรายละ 2,000 บาทนายจ้างรับ 3,000 บาท ลูกจ้างหนึ่งคนสูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่งโดยกระทรวงการคลังจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนประกันสังคม1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลอ้างอิง

tnnthailand