ความรู้ทั่วไป

video ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของไวรัสโควิด19

ref.nucleus medical media

video อธิบายการทำงานของ quantum computer สุดยอดเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราในอนาคต

ref.coldFusion