Category Archives: ความรู้ทั่วไป

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

เยียวยา

คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 25  ครอบคลุม 4 ประเภทกิจการได้แก่ 1.กิจการก่อสร้าง 2.กิจการที่พักแรม บริการด้านอาหาร 3.กิจการด้านศิลปะความบันเทิงนันทนาการ 4.กิจการอื่นๆ โดยกิจการเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กิจการก่อสร้าง ได้แบ่งประเภท กิจการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ยกตัวอย่าง กิจการก่อสร้างที่จะได้รับการเยียวยา เช่น การก่อสร้างฐานรากการตอกเสาเข็มการติดตั้งชิ้นส่วนเหล็ก การก่ออิฐ การทำงานบนที่สูงช่างอิฐช่างปูนช่างไม้ การเช่าปั้นจั่นพร้อมคนขับ รวมถึงรถเครน เช่น บริษัทกรับเหมาก่อสร้างตึก ว่าจ้างรถเครนบริษัท มาทำงานลูกจ้างของ บริษัทก็มีสิทธิได้รับการเยียวยาตามมาตรการนี้ด้วย กิจการพักแรม ยกตัวอย่างคือ โรงแรมรีสอร์ตห้องชุด เกสเฮาส์ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้น กิจการด้านอาหาร ตัวอย่างเช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอย ในตลาดร้านอาหารเคลื่อนที่ บริการอาหารจัดเลี้ยง บริการอาหาร สำหรับกิจการขนส่งการดำเนินงานของโรงอาหาร รวมถึง ผับบาร์ ร้านขายเครื่องดื่ม…

วัคซีน

pfizer

วัคซีนโควิด ในปัจจุบันที่รัฐจัดหาไว้ให้บริการประชาชนฟรี ได้แก่ Sinovac และ AstraZeneca นอกจากนี้ยังเร่งจัดหาวัคซีนในไทยเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ด้วย เพื่อเตรียมสำหรับการฉีดวัคซีนเอกชนต่อไป วัคซีนโควิดที่ อย.ขึ้นทะเบียนแล้ว มีอะไรบ้าง? ก่อนการประกาศใช้วัคซีนโควิดทุกชนิดในประเทศไทย วัคซีนชนิดนั้นๆ จะต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพประสิทธิผล ความปลอดภัย และแผนจัดการความเสี่ยงด้านวัคซีน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน เพื่ออนุมัติทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อไป ปัจจุบัน อย.ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 6 รายการ ดังนี้ วัคซีนโควิดซิโนแวค (Sinovac) อย.อนุมัติเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564  วัคซีนโควิดแอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) อย.อนุมัติเมื่อ 20 มกราคม 2564 วัคซีนโควิดจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) อย.อนุมัติเมื่อ 25 มีนาคม 2564 วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) อย.อนุมัติเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (์Sinopharm)…