Tag Archives: โควิด

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

เยียวยา

คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 25  ครอบคลุม 4 ประเภทกิจการได้แก่ 1.กิจการก่อสร้าง 2.กิจการที่พักแรม บริการด้านอาหาร 3.กิจการด้านศิลปะความบันเทิงนันทนาการ 4.กิจการอื่นๆ โดยกิจการเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กิจการก่อสร้าง ได้แบ่งประเภท กิจการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ยกตัวอย่าง กิจการก่อสร้างที่จะได้รับการเยียวยา เช่น การก่อสร้างฐานรากการตอกเสาเข็มการติดตั้งชิ้นส่วนเหล็ก การก่ออิฐ การทำงานบนที่สูงช่างอิฐช่างปูนช่างไม้ การเช่าปั้นจั่นพร้อมคนขับ รวมถึงรถเครน เช่น บริษัทกรับเหมาก่อสร้างตึก ว่าจ้างรถเครนบริษัท มาทำงานลูกจ้างของ บริษัทก็มีสิทธิได้รับการเยียวยาตามมาตรการนี้ด้วย กิจการพักแรม ยกตัวอย่างคือ โรงแรมรีสอร์ตห้องชุด เกสเฮาส์ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้น กิจการด้านอาหาร ตัวอย่างเช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอย ในตลาดร้านอาหารเคลื่อนที่ บริการอาหารจัดเลี้ยง บริการอาหาร สำหรับกิจการขนส่งการดำเนินงานของโรงอาหาร รวมถึง ผับบาร์ ร้านขายเครื่องดื่ม…