Tag Archives: โรคระบาด

วัคซีน

pfizer

วัคซีนโควิด ในปัจจุบันที่รัฐจัดหาไว้ให้บริการประชาชนฟรี ได้แก่ Sinovac และ AstraZeneca นอกจากนี้ยังเร่งจัดหาวัคซีนในไทยเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ด้วย เพื่อเตรียมสำหรับการฉีดวัคซีนเอกชนต่อไป วัคซีนโควิดที่ อย.ขึ้นทะเบียนแล้ว มีอะไรบ้าง? ก่อนการประกาศใช้วัคซีนโควิดทุกชนิดในประเทศไทย วัคซีนชนิดนั้นๆ จะต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพประสิทธิผล ความปลอดภัย และแผนจัดการความเสี่ยงด้านวัคซีน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน เพื่ออนุมัติทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อไป ปัจจุบัน อย.ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 6 รายการ ดังนี้ วัคซีนโควิดซิโนแวค (Sinovac) อย.อนุมัติเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564  วัคซีนโควิดแอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) อย.อนุมัติเมื่อ 20 มกราคม 2564 วัคซีนโควิดจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) อย.อนุมัติเมื่อ 25 มีนาคม 2564 วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) อย.อนุมัติเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (์Sinopharm)…